Synpiria

Architectuur- en interieurfotosessies voor de aannemer van bouwprojecten. Foto’s van gerealiseerde bouw- en renovatieprojecten, foto’s van gebouwen, daken, gevels, balkons en architectonische details. Foto’s van gerealiseerde projecten en onderhanden werk.

Foto’s: Straw Art, Katarzyna Slomka
Bouw- en renovatiebedrijf: Synpiria
Locatie fotosessies: Warszawa, ul. Grochowska, Nowolipki, Wiktorska, Konopczyńskiego, Żurawia, Noakowskiego, Wolska, Kolska.