Opoczno

Są i takie miasteczka, jak Opoczno, w których nie ma wiele obiektów do sfotografowania. Na pewno trzeba się ich trochę naszukać 😉 Ale…zawsze jednak coś się znajdzie i przyciągnie uwagę. W Opocznie główną i prawie jedyną atrakcją jest zamek króla Kazimierza Wielkiego, którego akurat trudno byłoby przeoczyć, ponieważ znajduje się przy głównej trasie przelotowej.  Zamek wielokrotnie rujnowany i odbudowywany, swój ostateczny wygląd zyskał w 1927 roku, podczas przebudowy dokonanej wg projektu architekta Majewskiego w stylu renesansu polskiego. W czasie II Wojny Światowej Niemcy wyburzyli zachodnią część skrzydła południowego, rozbudowując drogę w kierunku Radomia. Od czasów wojny do lat 60. XX wieku mieścił się tu oddział zakaźny szpitala miejskiego, a od 1976 roku rozpoczęto adaptację obiektu na Muzeum Regionalne pod kierunkiem architekta J. Mackiewicza.

Fotograf architektury, zdjęcia zabytków, tu zamek kazimierzowski i muzeum regionalne w Opocznie.

Fotografia architektury i zabytków, zdjęcia budynków z zewnątrz, tu zamek kazimierzowski w Opocznie.

Fotografia architektury, zdjęcia budynków z zewnątrz, tu zamek kazimierzowski w Opocznie.

Zdjęcia architektury, fotografie budynków z zewnątrz, tu zamek kazimierzowski w Opocznie.

Zdjęcia miejskie, tu fotografie z Opoczna pomnik i rzeźba drewniana Kazimierza Wielkiego.

Fotografia architektury, zdjęcia budynków z zewnątrz, tu zamek budynek urzędu miasta w Opocznie.

Fotografia architektury miejskiej, zdjęcie budynku urzędu miasta w Opocznie.

Fotograf architektury, zdjęcia budynków i zabytków, tu urząd miasta i pomnik w Opocznie.

Fotografia miejska, zdjęcia ciekawych miejsc, tu fontanna i pomnik w Opocznie.

Fotografia architektury, zdjęcia miejskie, tu budynek i rzeźba w Opocznie.

Zdjęcia: Straw Art, Katarzyna Słomka
Zleceniodawca: KAES
Lokalizacja sesji fotograficznej: Opoczno